Free Consultation

Back to topBack to top

Nhà sản xuất máy đánh bài bịp và bài đánh dấu

Accumsan Elit

Máy đánh bài A1 | Thiết bị phân tích các loại trò chơi

  • Price: Contact Us
  • Product ID:
Trong máy đánh bài của chúng tôi có hai loại lưa chọn về báo bài. Một là từng cái một đọc bài; Hai là trực tiếp đọc kết quả bài, trong vòng 2 mét, bạn có thể nghe thấy tiếng báo cáo của nó.

Máy đánh bài A1 là một thiết bị chuyên chơi cơ bạc bịp. Nhiều trò chơi xì phé, đồng thơi có rất nhiều người tham gia. Máy này sẽ cho bạn biến ai là người chiến thắng và các người chơi khác có bài ri trong tay. Bạn chỉ cần vào phần mền phân tích bài mã vạch, quét bài xong, nó sẽ trực tiệp báo bài, và bạn có thể biến trước hết tất cả kết quả để chiến thắng tro chơi. 
 
Cài đặt lập trình:
Trong máy đánh bài của chúng tôi có hai loại lưa chọn về báo bài. Một là từng cái một đọc bài; Hai là trực tiếp đọc kết quả bài, trong vòng 2 mét, bạn có thể nghe thấy tiếng báo cáo của nó. 
 
Hai máy camera nét rõ:
Máy đánh bài A1 trong có hai máy camera, rất net và rõ, phạt vi của nó to hơn tồng loại sản phẩm khắc. Đặc biệt là máy đánh bài này dù úp mặc xuống đều có thể đọc được kết quả. 
Processor
Clockspeed 100mhz

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Logo Brands