Free Consultation

Back to topBack to top

Nhà sản xuất máy đánh bài bịp và bài đánh dấu

Accumsan Elit

 Thiết bị bịp | Thiết bị ví tiền đổi bài

  • Price: Contact Us
  • Product ID:
Ví đổi bài mới , dung để chơi bài gian lận, kỹ thuật công nghệ đã nâng cấp, chất lượng ổn định, và càng khó phắt hiện.

Ví đổi bài mới , dung để chơi bài gian lận, kỹ thuật công nghệ đã nâng cấp, chất lượng ổn định, và càng khó phắt hiện.

Thiết bị này có thiết kế đặc biệt dùng để trao đổi bài Poker.Bạn có thể dùng một trang bài tốt hơn để thay thế một tấm thẻ không dùng đến, và nó sẽ không bị người khác phát hiện.

Thiết bị này rất nhỏ, có thể bỏ vài bất cỉ một cái ví nào.Sử dụng nó rất dễ dàng: bạn đưa thẻ vô dụng cái túi đặc biệt thiết kế ,nó sẽ ngay lập tức đổi bài cho bạn.Ví này có rất nhiều chức năng, các thiết bị vô hình,và cũng có thể được dùng để cất giữ tài liệu, tiền, ảnh và chìa khóa.

Processor
Clockspeed 100mhz

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Logo Brands