Free Consultation

Back to topBack to top

Nhà sản xuất máy đánh bài bịp và bài đánh dấu

Accumsan Elit

Rung 6 mặt | Chịp điện tử rung 6 mặt,chuyên dùng cho xúc xắc với bầu cua

  • Price: Contact Us
  • Product ID: HNXDB
Nhịp rung của 6 mặt khác nhau để người chơi nhận biết được về mặt nào, không cần đưa bệ vào. Quân trực tiếp báo rung để người chơi nhận biết. Chỉ cần đưa quân vào là bạn đã chiến thắng

 Nhịp rung của 6 mặt khác nhau để người chơi nhận biết đc về mặt nào, ko cần đưa bệ vào. Quân trực tiếp báo rung để người chơi nhận biết. Chỉ cần đưa quân vào là bạn đã chiến thắngcheat dice for magic showmagic dicecheat device for cheat dice
Processor
Clockspeed 100mhz

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Logo Brands