Free Consultation

Back to topBack to top

Nhà sản xuất máy đánh bài bịp và bài đánh dấu

Accumsan Elit

Bài áp tròng | bài BEE là bài người mỹ thường chơi nhất trên thị trường

  • Price: Contact Us
  • Product ID:
your Predictor Analyzer will analyze the poker and tell you who is the winner. You can use The remote changes the cards in the trading box and replaces the winner so that you can control your game and win large sums of money.

Bài áp tròng BEE, một loại bài người nược ngoại thường dùng đến.  Bài áp tròng phối hợp với kính ap tròng nhin xuyen bai giúp bạn nhìn xuyên thấu những lá bài từ sau lưng mà không làm ảnh hưởng đến mắt.

Công ty chúng tôi có kinh nghim sn xut bài áp tròng hơn 10 năm . Du là bạn cần vật liệu và thương hiệu bài nào, chúng tôi đều có thể đáp ứng mọi nhu cầu của bạn.

Bài thẻ BEE có hai dấu hiệu to.Chúng tôi viết số vô hình ở trên lưng bài. Những bài này nhìn bên ngoài không khác ri với thẻ thường, vì thế không ai phát hiện được bí mật của nó. Và bạn có thể dùng kính áp tròng hoặc kính râm đặc biệt của sản phẩm chúng tôi để nhìn dấu hiệu ở sau lưng thẻ bài. Đấy là vì một loại mực đặc biệt. Và dù là bài áp tròng, mực vô hình hay là kính áp tròng, kính râm bạn đều có thể mua ở đây.  
 
 
In addition, we can also mark invisible ink barcodes on the edges of playing cards so that they can work with your poker analyzer during poker games such as Texas Hold'em, Omaha 4 Card, Omaha 5 Card, Omaha 6 Card, etc. India goes in and out of games and straight flush games or Russian pineapple games and seka games.
     
Processor
Clockspeed 100mhz

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Logo Brands