Free Consultation

Back to topBack to top

Nhà sản xuất máy đánh bài bịp và bài đánh dấu

Accumsan Elit

Bài áp tròng | bài GYT | công nghệ cao, chất lượng tốt

  • Price: Contact Us
  • Product ID:
Bài thẻ GYT có hai dấu hiệu to.Chúng tôi viết số vô hình ở trên lưng bài. Những bài này nhìn bên ngoài không khác ri với thẻ thường, vì thế không ai phát hiện được bí mật của nó. Và bạn có thể dùng kính áp tròng hoặc kính râm đặc biệt của sảnBài áp tròng GYT, một loại bài người nược ngoại thường dùng đến.  Bài áp tròng phối hợp với kính ap tròng nhin xuyen bai giúp bạn nhìn xuyên thấu những lá bài từ sau lưng mà không làm ảnh hưởng đến mắt.

Công ty chúng tôi có kinh nghiệm sản xuất bài áp tròng hơn 10 năm . Du là bạn cần vật liệu và thương hiệu bài nào, chúng tôi đều có thể đáp ứng mọi nhu cầu của bạn.

Bài thẻ GYT có hai dấu hiệu to.Chúng tôi viết số vô hình ở trên lưng bài. Những bài này nhìn bên ngoài không khác ri với thẻ thường, vì thế không ai phát hiện được bí mật của nó. Và bạn có thể dùng kính áp tròng hoặc kính râm đặc biệt của sản phẩm chúng tôi để nhìn dấu hiệu ở sau lưng thẻ bài. Đấy là vì một loại mực đặc biệt. Và dù là bài áp tròng, mực vô hình hay là kính áp tròng, kính râm bạn đều có thể mua ở đây. 
marked card playing cardMarked Cards Poker

Processor
Clockspeed 100mhz

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Logo Brands