Free Consultation

Back to topBack to top

Nhà sản xuất máy đánh bài bịp và bài đánh dấu

Accumsan Elit

Mạt chược | Mạt chược áp tròng | Mạt chược gian lận

  • Price: Contact Us
  • Product ID:
Bằng mắt con người không nhìn thấy được những tia hồng ngoại bị đánh dấu ở mặt sau mạt chược, chúng chỉ có thể nhìn bằng kính áp tròng hay kính râm đặc biệt, và chúng tôi đều có thể cung cấp.

Mạt chược cũng có thể dùng mực hồng ngoại làm dấu hiệu. Chúng tôi thường đánh dấu ở ba mặt. Và mạt chược áp tròng này không dính mặt, mặt sau dù có mực hồng ngoại, cũng không có sắc sai, cảm giắc cũng như chược thường, không khắc ri cả. Và chúng tôi hỗ trợ nhiều nhãn hàng, có thể thiết kế theo bạn.

Bằng mắt con người không nhìn thấy được những tia hồng ngoại bị đánh dấu ở mặt sau mạt chược, chúng chỉ có thể nhìn bằng kính áp tròng hay kính râm đặc biệt, và chúng tôi đều có thể cung cấp.

 
Processor
Clockspeed 100mhz

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Logo Brands