Free Consultation

Back to topBack to top

Nhà sản xuất máy đánh bài bịp và bài đánh dấu

Accumsan Elit

Máy đánh bài | điện thoại Iphone7

  • Price: Contact Us
  • Product ID:
Chúng tôi đã ở nhiều loại điện thoại cài đặt thêm máy quay quét bài, ví dụ như Iphone7. Hơn nữa, nếu bạn muốn, chúng tôi cũng có thể giúp bạn chế biến tùy chỉnh máy quay quét bài vào máy điện thoại mà bạn đang sử dùng.

Chúng tôi đã ở nhiều loại điện thoại cài đặt thêm máy quay quét bài, ví dụ như Iphone7. Hơn nữa, nếu bạn muốn, chúng tôi cũng có thể giúp bạn chế biến tùy chỉnh máy quay quét bài vào máy điện thoại mà bạn đang sử dùng.

Camera là hoàn toàn bí mật, những người chơi khác sẽ không thể phát hiện nó ở đâu. Cảm ứng công nghệ của nó được nhập khẩu từ Đức, có độ phân giải cao.

Bất cứ bài mã vạch nào đều có thể sử dùng, chỉ cần bạn có một máy đánh bài Ipone7.
Rất an toàn, không cần để lên mặt bàng cái ri khác nữa.
Hỉnh ảnh có thể phân tích ở bên ngoài.
Chỉ cần rửa bài xong thi đã biến kết quả.


 
Processor
Clockspeed 100mhz

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Logo Brands