Free Consultation

Back to topBack to top

Nhà sản xuất máy đánh bài bịp và bài đánh dấu

Accumsan Elit

007 pin tai nghe kỹ thuật số, phụ kiện bài Poker

  • Price: Contact Us
  • Product ID:
Pin 007 là pin của tai nghe tai nghe kỹ thuật số, toàn bộ đã thông qua kiểm tra,có ngày sản xuất của nhà máy, thơi gian sử dùng kéo dài đến 8 tiếng, hãy để ý đóng gói! Pin tai nghe 007 có thể dùng với tai nghe kỹ thuật số 007,008 và 001 .

Pin 007 là pin của tai nghe tai nghe kỹ thuật số, toàn bộ đã thông qua kiểm tra,có ngày sản xuất của nhà máy, thơi gian sử dùng kéo dài đến 8 tiếng, hãy để ý đóng gói!

 

Pin tai nghe 007 có thể dùng với tai nghe kỹ thuật số 007,008 và 001 .
 


 
Processor
Clockspeed 100mhz

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Logo Brands