Free Consultation

Back to topBack to top

Nhà sản xuất máy đánh bài bịp và bài đánh dấu

Accumsan Elit

Bút đắc biệt | Bút mưc vô hình để chơi bài Poker

  • Price: Contact Us
  • Product ID:
Bạn sử dùng loại bút đặc biệt này đánh dấu thẻ bài, có thể viết dấu hiệu độc đáo của bạn ở mặt sau của thẻ, và sẽ không ai biết được dau hiệu của bạn.

Chúng tôi có một loại bút đắc biệt, vừa chơi được ảo thuật vừa dùng được trong tro chơi gian lận, giúp bạn đơn giản và rõ ràng đánh dấu mặt sau lá bài. Dùng tay bút đắc biệt này, phải theo yêu cầu dùng mực vô hình đánh dấu.
 
Bạn sử dùng loại bút đặc biệt này đánh dấu thẻ bài, có thể viết dấu hiệu độc đáo của bạn ở mặt sau của thẻ, và sẽ không ai biết được dau hiệu của bạn.
 
Cách sử dùng bút áp tròng?
 
Bước đầu tiên, dùng bút viết dấu sau lưng bài Poker. Tiếp theo, để bài khô đự nhiên. Sau đó đeo kính áp tròng hoặc kính râm đạc biệt của chúng tôi. Sau đó bạn có thể nhìn thấy dấu hiệu mà bạn đã viết.

Hơn na, nếu bạn mun dùng bút mc áp tròng của mình đánh dấu, nên tmình đánh dấu mầu đỏ,nó sẽ dễ nhìn nhất.Nhưng nếu bạn muốn chúng tôi dùng máy in bài cao cấp để đánh dấu thanh trữ to và trữ nhỏ , thi chúng tôi cũng có thể làm theo yêu cầu của bạn.
Processor
Clockspeed 100mhz

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Logo Brands