Free Consultation

Back to topBack to top

Nhà sản xuất máy đánh bài bịp và bài đánh dấu

Accumsan Elit

Camera đèn khẩn cấp | Kỹ thuật chơi Poker

  • Price: Contact Us
  • Product ID:
Đèn khẩn cấp thường xuất hiện ở nơi công cộng. Nếu anh chơi xì phé gần lối ra, bạn có thể dùng camera phạm vi dài này thể gian lận trong quộc chơi bài của bạn.

Đèn khẩn cấp thường xuất hiện ở nơi công cộng. Nếu anh chơi xì phé gần lối ra, bạn có thể dùng camera phạm vi dài này thể gian lận trong quộc chơi bài của bạn.

Chúng tôi đã cố định cái máy quay vào trong đèn khẩn cấp này, nó quét bài nhanh chóng và chính xắc, phạm vi đại khái là 6 mét.


Đèn khẩn cấp máy quay không chỉ là khoảng cách quét, và trong thời gian làm việc nó cũng khác biệt với loại máy quét khác. Nó có thể dùng điện AC làm việc cả ngày. Nên bạn không phải lo lắng về pin máy ảnh sẽ đổn hao và ngừng hoạt động.

Đèn khẩn cấp máy quay có thể kết lối với bất kỳ loại máy phân tích nào, như CVK 400, CVK 500, AKK K4, AKK K5 và AKK A1.

Processor
Clockspeed 100mhz

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Logo Brands