Free Consultation

Back to topBack to top

Nhà sản xuất máy đánh bài bịp và bài đánh dấu

Accumsan Elit

Máy quay | khung điện thoại hồng ngoại, chuyên dùng để chơi cơ bạc bịp

  • Price: Contact Us
  • Product ID:
Chúng tôi ở trong khung của di động cài dặt một cái máy camera. Máy quay này rất nhỏ ngọn, bỏ vào khung di đông cũng như không có độ lặng, có thể trực tiếp quét bài mã vạch mà không ai để ý được.

Chúng tôi ở trong khung của di động cài dặt một cái máy camera. Máy quay này rất nhỏ ngọn, bỏ vào khung di đông cũng như không có độ lặng, có thể trực tiếp quét bài mã vạch mà không ai để ý được. 
 
Và nếu bạn yêu cầu dùng máy quay nhẹ hơn, và tầm số phát bao nhiêu, chúng tôi cũng có thể chuyên môn thiết kế theo. 

Về khoảng cách của máy quét bài, bạn có thể lưa chọn 6- 12cm, 10- 15cm, 15- 20cm, 20- 30cm, 30- 40cm. Và theo lưa chọn của bạn cài đặt dụng cụ.
 
cheating at pokercheat deviceGambling device
 
Processor
Clockspeed 100mhz

Write a review

Note: HTML is not translated!
    Bad           Good

Logo Brands